Statsråden sier til NTB at FNs barnefond (UNICEF) har reagert på at Norges Høyesterett i november i fjor uttalte at det ikke er brudd på straffeloven hvis foreldre tildeler barna sine lettere klaps som ledd i oppdragelsen.

Bekkemellem viser til at også Barneombudet har reagert mot Høyesteretts uttalelse. Hun sier Justisdepartementet og Barne— og likestillingsdepartementet nå går gjennom saken.

Bekkemellem understreker at hun ikke kan foregripe utfallet av behandlingen.

– Men vi er nødt til å ha et lovverk som beskytter barn mot vold på alle områder, sier Bekkemellem til NTB.

Svekket

Onsdag markerte Barne- og likestillingsdepartementet at FN samme dag la fram sin rapport om vold mot barn for generalforsamlingen i New York. Samtidig kritiserte Barneombudet Høyesteretts holdning til spørsmålet om foreldre kan dele ut klapser til sine barn i oppdragerøyemed.

– Høyesteretts uttalelse er ikke bare uheldig fordi den skaper uklarhet når det gjelder hvor grensene går for hva som er akseptabel bruk av makt overfor barn. Avgjørelsen har også vakt oppsikt internasjonalt. Man kan ikke lenger vise til Norge som et land der det er et absolutt forbud mot all form for bruk av vold i oppdragelsesøyemed, skriver barneombud Reidar Hjermann i en kronikk i Aftenposten onsdag.

Forbud i alle land

FN-studien anbefaler at alle land forbyr all vold mot barn, inkludert vold i oppdragelsesøyemed. Norge har forbud mot bruk av vold, både i hjemmet, på skolen og i institusjoner.

FN-rapporten er et første skritt på veien mot et verdensomspennende løft mot vold mot barn, ifølge statsråd Bekkemellem.

Norge var til stede i FN da rapporten ble lagt fram onsdag. Den norske delegasjonen ble ledet av kronprins Haakon.

– Jeg er glad for at det norske kongehuset står sammen med oss om å gi dette store samfunnsproblemet en nødvendig og viktig oppmerksomhet, sier Bekkemellem.

Samarbeid

Barneministeren sier hun vil ha et samarbeid med offentlig sektor og ideelle organisasjoner for å utvikle tiltak som kan forebygge vold mot barn, og for å utvikle hjelpetiltak til de barn som rammes av vold.

– Ingen, heller ikke foreldre, har rett til å utøve vold mot egen barn, understreker statsråden.

Arbeidet med FN-rapporten har vært ledet av organisasjonens uavhengige ekspert, professor Paulo S. Pinheiro. Arbeidsgruppen har samlet inn informasjon om vold mot barn fra hele verden.

– Studien viser at millioner av barn blir utsatt for vold og grove menneskerettighetsbrudd over hele verden, på tvers av kulturer og klasseskiller. Samtidig viser FN-studien at voksne ikke gjør nok for å bekjempe volden, ifølge Barneombudet.

Nære relasjoner

Det framgår også av FN-rapporten at vold mot barn oftest øves av personer som har et personlig forhold til barnet, det kan være foreldre, klassekamerater, lærere, arbeidsgivere eller kjærester.

Norge har forbud mot bruk av vold, både i hjemmet, på skolen og i institusjoner. Men både barneombudet og UNICEF mener altså Norge har fått en ripe i lakken etter at Høyesterett i november i fjor åpnet for at foresatte kan gi barn en klaps som ledd i oppdragelsen.