BYSTYRET AVSKAR klageretten da erstatningsordningen for barnehjemsofre ble vedtatt i fjor. Arbeiderpartiets Jan Eilert Lohne vil ha omkamp om dette bystyrevedtaket. Den omkampen må innvilges.

Bystyret har gått langt i å erkjenne skyld og ta ansvar for de lidelsene mange barnehjemsbarn måtte gjennomgå som følge av offentlige forsømmelser. Man kan forstå at de folkevalgte ønsket en erstatningsform som innebar minst mulig byråkrati, ikke minst for ofrenes del.

Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett, påpeker imidlertid at barnehjemsofrene absolutt burde ha mulighet til å klage over avgjørelsene som den kommunalt oppnevnte erstatningsnemnda tar. Noe annet ville være i strid med forvaltningslovens klare hovedregel, mener han.

En tvilsom og kanskje uholdbar lovtolkning er ikke denne erstatningssaken verdig. Bystyret må innvilge barnehjemsofrene den klageretten de sannsynligvis har lovmessig krav på.