Foreningen 2 Foreldre (F2F) mener imidlertid de nye bidragsreglene er langt bedre og mer rettferdig for foreldrene enn dagens regler.

— For første gang får vi en lovtekst som viser at begge foreldrene er ansvarlige for barnas oppvekst. Nå blir det tatt hensyn til begge foreldrenes inntekter, og det blir tatt utgangspunkt i hva det koster å ha barn. Samtidig gir også samvær fradrag. Det er et viktig og riktig skritt, sier Rune Rækken, leder i F2F.

Aleneforeldreforeningen (AFFO) har et helt annet syn.

— De aller fleste som mottar barnebidrag, vil få mindre i bidrag som følge av de nye reglene. En del vil faktisk få mye mindre. Vi finner at endringene er en klar forverring av mange barns livssituasjon, sier Stig Rusten, styremedlem i AFFO.

Foreningen har nå klaget de nye reglene inn for Barneombudet, fordi de mener reglene er et brudd på barneloven og FNs barnekonvensjon.

Barneombudet har svart med å be om en redegjørelse fra Barne- og familiedepartementet.

Adresseavisen/Bergens Tidende