Stein Husby ledet granskingen av Redningsselskapet. I rapporten rettet han harde beskyldninger mot informasjons— og opplæringskoordinator Arild Braathen i Troms. Braathen var tiltalt for underslag, men ble i desember 2005 blankt frifunnet av Nord-Troms tingrett. Nå trekker Braathen sorenskriver Husby inn for Tilsynsutvalget for dommere.

- Utnyttet sin stilling

I klagen beskylder Braathens advokat, Nikolai Norman, granskingsleder Stein Husby for å ha utnyttet sin stilling som sorenskriver og leder av Kongsberg tingrett til å skaffe seg utlån av dokumenter i den avsluttede straffesaken mot Braathen.

— Han har blandet sin rolle som sorenskriver i Kongsberg tingrett og sin private næringsvirksomhet som leder av granskingen i Redningsselskapet. Vi ser alvorlig på forholdet. Dette er ikke i tråd med god dommerskikk, sier Nikolai Norman.

Ber om reaksjoner

Norman ber om at Tilsynsutvalget vurderer reaksjoner mot Husby.

I granskingsrapporten blir det referert fra interne politi- og påtaledokumenter. Formuleringene i rapporten kan oppfattes som om Arild Braathen var skyldig i underslag, selv om han ble frikjent.

Redningsselskapet hyret advokatfirmaet Wikborg & Rein til å evaluere påstandene granskerne kom med. I sin betraktning skriver advokatfirmaet at «det er overraskende og betenkelig at granskingsutvalget har tilgang til interne overlegninger i påtalemyndigheten. Det kan tyde på at en eller flere tjenestemenn har brutt taushetsplikten».

Adressert til tingretten

Da granskernes omtale av saken på ny ble et tema i media i januar, bestemte Nikolai Norman og Arild Braathen seg for å sjekke hvordan utvalget hadde fått tak i interne politidokumenter.

— Vi fant ut at dokumentene var adressert til Kongsberg tingrett, og ikke til granskingsutvalget. Dette skjedde etter avtale mellom sorenskriver Stein Husby og politimester Truls Fyhn i Tromsø, men uten skriftlig utlånsbegjæring. Domstolene har krav på utlån, men i dette tilfellet var Kongsberg tingrett overhodet ikke engasjert i saksbehandlingen. Etter vårt syn utnyttet Husby sin stilling og posisjon som dommer til urettmessig å skaffe seg tilgang til konfidensielle dokumenter han hadde behov for i sin private næringsvirksomhet, sier Norman.

Andre fikk innsyn

Dokumentene ble utlånt med påtegning om at de ikke måtte kopieres eller gjøres tilgjengelig for andre. Advokat Norman reagerer derfor på at de ble returnert til politimester Truls Fyhn av Helge Kvamme i PricewaterhouseCoopers, og ikke av Stein Husby. Kvamme satt også i granskingsutvalget.

— Først skaffer Husby seg urettmessig tilgang til politidokumentene. Så bryter han vilkårene ved å la andre se dem, påpeker Norman.

Stein Husby ble forsøkt kontaktet av BT en rekke ganger i går, men han svarte ikke på henvendelsene.

PER LØCHEN, Scanpix (arkiv)