– Først når vedovner er inne i tilskuddsordningen vil støtten gagne folk flest. Ordningen Odd Roger Enoksen har foreslått er ren symbolpolitikk, som verken vil bidra vesentlig til å redusere strømbehovet eller hjelpe dem med dårlig råd, siden den bare støtter enkelte dyre og lite brukte oppvarmingsalternativer, sier Grethe Bachmann, leder i Varmeprodusentenes Forening.

Foreningen mener at ordningen er konkurransemessig urettferdig.

– Vi ønsker en tilskuddsordning hvor likeverdige oppvarmingsformer behandles likt, og det ikke bare er folk med mye penger på bok som får statlig drahjelp, sier Bachmann.

Varmeprodusentens klage til ESA dreier seg om det foreningen kaller forskjellsbehandlingen av pelletsovner og vedovner i den foreslåtte tilskuddsordningen. Alle husstander som har pipe, kan i utgangspunktet velge fritt mellom å koble på vedovn eller pelletsovn som oppvarmingsenhet. Nå vil Enoksen at staten skal gi pengestøtte hvis du velger en pelletsovn med tilhørende serviceavtale, men ikke en krone hvis du i stedet velger en vedovn.

– En slik forskjellsbehandling er konkurransevridende på en måte som er uforenlig med statsstøtteregelverket, sier Bachmann.