Nemnda forbyr derfor bruken av dem.

Forbudet gjelder bøker og læremidler for fjerde klassetrinn, melder det kristelige nettstedet Magazinet. De ti privatskolene benytter såkalt ACE-pedagogikk (Accelerated Christian Education).

I sin begrunnelse skriver Nemnda at kvinner og menn fremstilles som grunnleggende forskjellige både når det gjelder personlighet, evner og ansvar. Far er leder og overordnet, mor er fortjener omsorg og kjærlighet fra far.

Etter Nemndas syn tilfredsstiller ikke læremidlene likestillingslovens krav om at undervisningsmateriell skal bygge på likestilling mellom kjønnene.

Læreboka brukes av barn fra første til fjerde klassetrinn, og inneholder en illustrasjon hvor moren straffer sitt eget barn fordi barnet har vært i kakeboksen. Illustrasjonen står til en tekst hvor det poengteres at Guds regler og regler i hjemmet skaper trygghet.NTB