Av de fem personene som skal sitte i nemnda, vil to komme fra Forbrukerrådet og to fra flyselskapene, skriver Aftenposten.

I dag er det selskapene selv som håndterer og avgjør de mange klagene som kommer hvert år. Misfornøyde passasjerer skal fortsatt klage til det aktuelle flyselskapet først. Det er dersom du ikke liker behandlingen her, at du kan henvende deg til den nye klagenemnda.

-I første omgang vil avtalen gjelde for Braathens, SAS og Widerøe. Etter hvert vil forhåpentlig også andre selskaper som flyr til og fra Norge slutte seg til avtalen, sier Dorothy Billett, direktør for Customer Relations i SAS.

Direktør Per Anders Stalheim i Forbrukerrådet ønsker den nye klagenemnda velkommen.NTB