28-åringen ble bøtelagt med 8.000 kroner for brudd på sexkjøpsforbundet, som ble innført i januar i år. Mannen bidro selv til å bli straffet.

– Han tok kontakt med politiet fordi han mente han ikke fikk den tjenesten han hadde betalt for, sier stasjonssjef Kurt Pettersen ved Troms politidistrikt til Nordlys.

28-åringen hadde avtalt møtested, men det oppsto uenighet om pris.

– Da de ikke ble enig om resten, dro kvinnen, og mannen fikk ingenting, sier Pettersen.

Mannen er så langt den eneste som er bøtelagt etter at forbudet trådte i kraft. Pettersen forteller at politiet bare skraper i overflaten av et problem de ikke har full oversikt over.

– Vi registrerer at det siste er blitt færre prostitusjonsannonser, men vi får stadig inn meldinger og har spesielt kontakt med hotell— og restaurantbransjen i Tromsø, sier stasjonssjefen.