Folks tillit til at det hjelper å klage på en ødelagt mobil, er liten. Paradoksalt nok får flesteparten av dem som reklamerer på telefonen medhold.

Det viser en fersk undersøkelse Forbrukerrådet har utført blant landets mobiltelefonkjøpere.

41 prosent svarer at de har «meget liten» eller «liten» tillit til at reklamasjon på mobiltelefoner blir behandlet slik at de ivaretar forbrukernes interesser.

— Dette viser at bransjen har en utfordring. Mange har lav tillit til at mobiltelefonbransjen opptrer ryddig, og lar være å klage, sier regiondirektør Helene Falch i Forbrukerrådet.

Paradoksalt nok viser undersøkelsen at 75 prosent av dem som reklamerer på telefonen får medhold.

— Derfor er det påfallende at tilliten er så dårlig, sier Falch.

Arkiv