— Bare om lag 10 prosent av kjøttet som konsumeres i Norge, importeres og en god del kommer fra andre land enn EU/EØS, sier Solberg.

Hun legger ikke skjul på at importforbudet betyr økte utfordringer for bransjen, men regner med at den vil løse dette. Det er sannsynlig med økt kjøttimport blant annet fra New Zealand og Botswana, som er kjent for sine kvalitetsprodukter.

— Bransjen har også vist at selv med transportrestriksjonene for levende dyr har vi klart å takle dette på en god måte. Det er ingen grunn til å tro at vi blir dårligere etter hvert som vi får mer erfaring, sier Solberg.

Hun tror heller ikke at kjøttprisen vil øke vesentlig.

— Så sant alle ledd i verdikjeden fram til og med butikk ikke legger opp til å øke sin fortjeneste som følge av den uheldige situasjonen vi er kommet opp i, venter jeg bare marginale prisøkninger i tiden som kommer, sier direktøren i Kjøttbransjens Landsforbund.

Heller ikke matvarebutikkene til Hakon-gruppen rundt om i landet har merket noen tegn til hamstring eller panikk blant kundene.

— Våre butikker melder om et helt normalt handlemønster og så lenge handlevanene til forbrukerne er normale, skal også tilførselen gå som normalt og hyllene være fulle, sier informasjonskonsulent Terje Gulbrandsen i Hakon-gruppen til NTB.

NTB