Ulykken skjedde på Slettebø i Egersund 5. juni 2000. En 16 år gammel mopedist overholdt ikke sin vikeplikt og kjørte rett ut i veien da bilen kom. 16-åringen døde av skadene.

Bilførerens advokat Atle Helljesen sier til NRK at han på vegne av sin klient er fornøyd med frifinnelsen.

— Mannen er allerede straffet for å ha holdt for stor fart. Det har han akseptert. Når det gjelder selve dødsulykken mener vi at den skyldtes manglende overholdelse av vikeplikten og ikke for høy fart, sier Helljesen.

Han tror avgjørelsen i Høyesterett kan få følger for lignende saker.

— Man vil vel se nøyere på hva som er den direkte årsaken til dødsfallet. Det at man har overtrådt fartsbestemmelsene gjør ikke at man nødvendigvis kan dømmes for uaktsomt drap, sier Helljesen.

(NTB)