ARNE COLLIANDER

Sivile politifolk pågrep dem nøyaktig klokken 11.00, en halvtime etter at sorenskriver Trond Våpenstad hadde dømt dem til 21 års fengsel. I tur og orden ble de tre kjørt bort i sivile politibiler.

– De vil bli kjørt hjem for å hente noen personlige eiendeler, og vil deretter bli kjørt direkte til fengselet, opplyser statsadvokat Olav H. Thue.

Det er hensynet til den alminnelige rettsoppfatningen som ligger bak pågripelsen. Alle tre har vært på frifot siden november 1999, men nå er det slutt på friheten.

– Selv om dommene blir anket, gir straffeloven oss anledning til å begjære umiddelbar fengsling når dommen er på mer enn ti års fengsel, opplyser statsadvokat Olav H. Thue.

En slik fremgangsmåte fordrer imidlertid at en rettsinstans vurderer fengslingsgrunnlaget. Det vil skje i Nedre Romerike forhørsrett mandag klokken 10.00.

De tre tiltaltes forsvarere reagerer sterkt på politiets umiddelbare pågripelse.

– Dette var helt unødvendig av påtalemyndigheten. De har jo vært på frifot i snart to år. Jeg kan ikke skjønne at det haster slik å få dem bak lås og slå, sier Tor Kjærvik, Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer.