av Inga Sverdrup

I avhør høsten 2004 ble det tatt DNA-prøve av Dan Pettersen. Det er senere funnet DNA-spor på flere steder som kan knyttes direkte til ranet. Pettersen hevder i sin forklaring at disse sporene er avgitt mens utstyret ble oppbevart i hans bolig i Nedre Dalgate.

Sorenskriver Bjørnestad: -Jeg har forstått at det er funnet DNA av deg der, (Nedre Dalgate red. anm) og det er jo ikke så rart. Det jeg stusser over, er at det er funnet DNA på en hanske i en av de brennende bilene?

Pettersen: — Det kjenner jeg ikke til. Jeg vet ikke hvilken hanske de har funnet. Slike hansker har jeg ofte utstyrt mine dørvakter med. De har flytt litt rundt i huset mitt. Jeg har ikke hatt noe med denne bilen å gjøre.

Sorenskriver: -Hva med DNA-funnet på en hanske i en bag i Henningsvær i Drammen?

Pettersen: - Andre gang jeg så på våpnene hadde jeg på meg hansker for å ikke avsette spor.

Bjørnestad pekte videre på at det er gjort DNA-funn på en bag i Henningsvær, hvorpå Pettersen ga samme forklaring som ovenfor; DNA- sporene stammer fra dagen han lette gjennom bagene i eget hus.

I rekken av DNA-spor fra Pettersen, er det også funnet spor på et par kalosjer. Pettersen hevdet på sin side at han aldri har vært i kontakt med noe sånt.

Videre pekte Bjørnestad på DNA-spor funnet på en del våpen som skal ha vært brukt under ranet, blant annet en skuddsikker vest, en MP5, en pistol og en AG3. Alle disse sporene mener Pettersen han har avgitt mens han lette gjennom bagene.