Nærmere 37.000 utenlandske bilister har unnlatt å betale når de har passert bomstasjonene i Østfold de siste 16 månedene.

Det tas bilder av alle som kjører ulovlig gjennom bomstasjonene, men langt fra alle land gir fra seg informasjon fra bilregisteret slik at Vegdirektoratet kan kreve inn penger fra bileierne.

– Dette gjelder særlig i østeuropeiske land. Ifølge statistikken er disse nasjonalitetene overrepresentert når det gjelder å ikke betale i bomringene, sier sjefingeniør i Vegdirektoratet Geir Kjøningsen til NRK.

På 15 måneder har bomstasjonene i her i landet tapt 40 millioner kroner på utenlandske bilister som ikke betaler for seg. Dette tilsvarer 1 prosent av det bompengeselskapene tjener inn totalt i løpet av et år.

Hva synes du? Kommentér her!