Hun hadde nemlig kjøpt slankepillen Biothin fra en amerikansk nettleverandør. Denne pillen inneholder et ekstrakt fra den utryddingstruede, kaktusliknende planten, Hoodia gordonii. Indrefjord var ikke klar over at norsk lov krever en spesiell lisens for å kjøpe disse spesielle kapslene fra utlandet.

I år har Tollvesenet beslaglagt 70 forsendelser av preparater som inneholder ingredienser av utryddingstruede plante— eller dyrearter.

God tro

Jeg hadde ingen anelse om at jeg var i ferd med å gjøre noe ulovlig da jeg bestilte preparatet i januar, sier Indrefjord.

Hun begynte handelen på nett med å bestille CLA, som hun tidligere har kjøpt i dagligvarevarebutikken i Bergen: Derfor tenkte hun ikke over at Biothin skulle være mer forbudt enn noe av det andre som leverandøren tilbyr av kosttilskudd.

Slank lommebok

Før jeg fullførte netthandelen, gikk jeg inn på leverandørens egen oversikt over land hvor det var lovlig å innføre bestemte preparater. Det eneste produktet som var angitt som ulovlig å importere til Norge, var B12-vitamin, sier Indrefjord. Hun hadde aldri tenkt at hun skulle bli forbryter fordi hun ville stramme seg litt opp etter fjorårets julefeiring.

Men nå er det bare lommeboken som blir slankere, legger hun til.

Da hun bekreftet kjøpet av pilleboksen med 60 kapsler, gjorde Indrefjord seg skyldig i brudd på lovgivningen om internasjonal handel med utryddingstruet arter.

Sjekkliste

Hoodia Gordonii er en av 33.000 plante- og dyrearter som står oppført i en oversikt som til daglig kalles CITES-sjekklisten, som Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet. CITES- konvensjonen er en forkortelse for Convention on International Trade in Endangered Species. På norsk heter konvensjonen FN-konvensjonen for regulering av internasjonal handel og transport med truede arter og deres produkter.

Den ble etablert i 1973, og er blant eksperter også kjent som Washington-konvensjonen. Forskriften som er tilgjengelig på direktoratets hjemmesider, er på hele 96 sider. Hoodia er nevnt på side 61. Planten står på liste to som betyr at det kreves lisens for å importere den til Norge.

Indrefjord regner seg selv som en noenlunde oppegående og bevisst forbruker. Hun mener hun gjør sitt beste for ikke å belaste miljøet unødig.

Men er det virkelig rimelig å forlange at alle som handler på nettet skal vite om og finne frem til denne forskriften? spør hun.

Saken hennes er ennå ikke ferdig etterforsket hos politiet. Hun vet derfor ikke hvor stort forelegget vil bli.

Jeg har handlet i god tro, men jeg vil selvsagt vedta forelegget når det kommer, sier Indrefjord.

Mye jobb

Jeg synes det er underlig at vi som kjøper det vi tror er en lovlig vare, skal kunne dette lovverket på fingrene, sier Indrefjord.

Forhøret om nettkjøpet som Indrefjord måtte gjennomgå på Bergen politikammer, varte i vel halvannen time. Underveis forsto jeg også at etterforskerne og saksbehandlerne må legge ned ganske mange arbeidstimer i det rutinemessige arbeidet for å få gjennomført etterforskningen i slike saker. Det er grunn til å spørre om dette kan være fornuftig bruk av knappe politiressurser, legger hun til.

Eget ansvar

Seniorrådgiver i Direktoratet for naturforvaltning, Øystein Størkersen, advarer mot å kjøpe naturpreparater på nett fra utlandet.

Preparatene blir automatisk beslaglagt om det inneholder ingredienser fra dyr eller planter som det ikke er lovlig å innføre i Norge. Det samme skjer om du blir stoppet i tollen på vei hjem med slike varer, sier han.

Han understreker at det ikke hjelper å innvende at varene er tatt hjem til Norge i god tro.

Loven er helt klar. Hver enkelt har ansvar for å se til at ulovlige produkter ikke blir tatt med inn i landet, sier Størkersen.

Han innrømmer at det kan være vanskelig for enkeltpersoner å skaffe seg informasjonen om hva som kan handles trygt. Levende dyr og planter bør heller ikke tas med fra utlandet uten at det er avklart på forhånd med myndighetene.

Strenge bøter

De fleste vestlige land har strenge bøter for overtredelser. I alvorlige tilfeller kan man bli ilagt fengselsstraff.

Mange steder i verden er det en lang tradisjon for å bruke naturprodukter. Produktene tilbys til turister, men uten informasjon om situasjonen for den arten som produktene er laget av.

Handelen med truede arter er omfattende og etterspørselen stor. Dessverre er det slik at de mest sjeldne artene ofte er de mest lukrative. Dermed bidrar handelen til den negative utviklingen for mange av de mest truede artene globalt, forklarer Størkersen.

Si din mening i kommentarfeltet under!