Organisasjonen, som er Norges største i sitt slag, inviterte flere gjester fra Pakistan til et seminar om islam og demokrati. Men også foredragsholdernes ektefeller ble påspandert flybilletter til Norge, og regningen for det hele ble sendt til Utenriksdepartementet (UD), melder TV 2.

Organisasjonen sa ikke fra til UD om at også ektefellene til foredragsholderne hadde fått flybilletter. Denne uken nektet UD å godkjenne det reviderte regnskapet som organisasjonen hadde sendt inn.

– Vi mener at dette regnskapet fremdeles har en rekke mangler, og derfor har vi besluttet å oppnevne en ekstern revisor til å se på regnskapet på nytt, sier underdirektør Ragnhild Imerslund i Utenriksdepartementet.

UD utelukker ikke at det har skjedd noe straffbart, og ber Riksadvokaten vurdere om organisasjonen skal straffeforfølges. Organisasjonen risikerer å måtte tilbakebetale store deler av støtten de fikk.

Halvard Helle, advokaten til Pakistan Velferds Organisasjon, sier han vil avvente UDs gransking, og ønsker derfor ikke å kommentere saken.