Hvert år erkjenner om lag 200 butikkansatte på det sentrale Østlandet underslag etter at de er tatt på fersken av kontrollører.

— En del av ungdommene vi avslører, forteller at vennene nærmest tar billig eller gratis øl som en selvfølge, forteller Thomas Hansen, avdelingsleder i vakt- og kontrollselskapet Skan-kontroll i Oslo til Dagsavisen,

De som blir tatt stjeler for stadig mer.

— I 2005 var det i gjennomsnitt snakk om 40.000 kroner, dobbelt så mye som året før, forteller Hansen.

Mange av dem som blir avslørt ender som gjeldsslaver.

— Selv om de fleste erkjenner skyld og opptrer som angrende syndere, er det likevel ikke nok til å unngå erstatningsansvar, understreker Hansen.

Ved ett tilfelle ble en kvinnelig ansatt avskjediget etter bare fire måneder. Årsaken var at hun ved over 80 anledninger hadde latt moren sin passere kassa med full handlekurv, uten å betale for seg. Et annet sted ga en 19 år gammel ansatt bort varer for over 220.000 kroner før han ble avslørt.