Flere politiske partier skal benytte seg av slike metoder for å kjøpe seg "vitenskapelig" støtte, og selge inn saker til media. SV har blant annet fått meningsmålingsinstituttet Opinion til å gjennomføre en undersøkelse der folk blir bedt om å velge mellom billigere bensin og bedre kollektivtilbud. Høyre har brukt MMI til å lage en undersøkelse der et bedre undervisningstilbud stilles opp mot billigere skolefritidsordning.— Grunntanken er å legge fram tall som forsterker fokus på våre hovedsaker, sier SVs valgkampsekretær, Ketil Raknes, til Dagsavisen.Valgforsker Bernt Aardal er generelt skeptisk til at et politisk parti er oppdragsgiver for meningsmålinger.-Partiene kan lett vri premissene for spørsmålene, ikke minst når de velger hva slags svaralternativer som skal settes opp mot hverandre. Utspillene burde føre til at det lyser varsellamper, både for mediene og velgerne, sier han.