-Vi kan ikke gamble på at ambulansen når fram i tide, sier sikkerhets— og beredskapssjef Sveinung Espe i Vesta til Aftenposten.

-Vi vet med stor sikkerhet at det ofte går for lang tid, dersom vi skal vente på ambulansen. Med en hjertestarter rekker vi å gi det første støtet innen tre minutter, sier han.

Vesta har som en av landets første bedrifter kjøpt eget utstyr som 13 personer har fått opplæring i å bruke.

Hvert år får om lag 17.000 personer infarkt, og rundt 6.000 mennesker dør av plutselig hjertestans. Etter at hjertet har sluttet å slå, tar det kun få minutter før skaden på hjernen blir så stor at man dør.NTB