I 2004 ble det omsatt ADHD-medisin for rundt 75 millioner kroner. I 2008 er tallet økt til 175 millioner kroner, viser tall fra Reseptregisteret.

I det samme tidsrommet er antall brukere mer enn doblet. Økningen er størst blant kvinner i aldersgruppen 30–69 år. Flest ADHD-diagnostiserte finnes i aldersgruppen 10–19 år.

– Tallene er ikke så oppsiktsvekkende når man vet at det i denne perioden er kommet nye preparater som koster mer. De nye medisinene er et terapeutisk fremskritt, sier professor Jan Haavik ved Universitetet i Bergen. Han leder et omfattende prosjekt rundt ADHD hos voksne.

– Tidligere trodde en at ADHD var en lidelse barna vokste av seg. I dag vet vi at dette ikke alltid er riktig, sier han.

Medisin bare til barna

Frem til 1997 fikk ikke voksne ADHD-medisin. Preparatene er sentralstimulerende og står på myndighetenes narkotikalister. Etter en prøveordning ble medikamentene i 2005 tillatt for alle aldersgrupper. ADHD-ere som får sentralstimulerende legemiddel får som regel umiddelbar effekt. De rapporterer selv å bli roligere, og at medisinene gjør det lettere å fullføre oppgaver.

– ADHD er også blitt en motesykdom som har hatt en nesten eksplosiv vekst. Lidelsen har hatt stort fokus, ikke minst i media, sier Haavik.

Tilrettelegger behandling

– De økende tallene er en indikasjon på at vi nå er i ferd med å få øynene opp for at også voksne har ADHD. Denne gruppen har vært sterkt underdiagnostisert, spesielt blant kvinner, sier Eva Karin Løvaas, klinikkleder ved Bergensklinikkene.

Hun har erfart at medikamentell behandling også tilrettelegger for annen behandling.

– De blir også mer mottakelige for samtaleterapi, coaching eller fysisk aktivitet, forteller Løvaas.

Udiagnostisert eller ubehandlet ADHD kan føre til følgelidelser som depresjon, angst, personlighetsforstyrrelser eller rusproblemer.

– En kan jo bare tenke seg hva manglende mestring, stigmatisering og det at du aldri klarer å sitte i ro, gjør med selvfølelsen, sier Anne Karin Løvaas.

DOBLET: Antall brukere av ADHD-medisiner er doblet på fem år.