JAN STEDJEjan.stedje@bt.no — Det er ikke akseptabelt at transseksuelle får in seanse i utlandet, og at Rikshospitalet skal forestå kontroller og korreksjoner (av kjønnsorganer som er skiftet, red.anm.), skriver sjeflege Arnt Jakobsen ved Rikshospitalets plastiskkirurgiske avdeling til helseminister Tore Tønne. Kjønn fremfor neser Avdelingen har ansvaret for rekonstruktiv kirurgi i Norge. Rikshospitalet ønsker nå å prioritere de transseksuelle fremfor kosmetiske skjønnhetsoperasjoner.Pasienter som ønsker "reduksjon av neser, ører og liknende" henvises til private klinikker.Den lave kapasiteten på operasjoner av transseksuelle viser nå igjen i ventelistene. I alt 51 norske menn står på ett eller annet behandlingstrinn for å bli kvinne, mens 44 kvinner er på venteliste for å bli menn.- Tilsiget av nye pasienter i denne gruppen anslår vi til 40 per år, skriver Rikshospitalet. Sykehuset vil trolig samarbeide med og hente kirurgisk plastikkekspertise fra Belgia for å gi pasientene tilbudet i Norge. To korte sykehusopphold Det er en lang prosess å skifte kjønn. Etter psykiatrisk evaluering og veiledning følger to år med hormonell behandling. Deretter foretas det første kirurgiske inngrepet. Liggetiden på sykehuset er gjennomsnittlig 15 dager for endring fra mann til kvinne, og tre dager fra kvinne til mann.Seks måneder etter det første kirurgiske inngrepet "konstrueres" de nye kjønnsorganene. Liggetiden på sykehuset er da gjennomsnittlig 12 dager ved endring fra kvinne til mann, og fire dager fra mann til kvinne.