Jenter gjør mest husarbeid, gutter har mer tid til spill og fysiske aktiviteter. Jenter mellom ni og 15 år bruker 26 minutter — over dobbelt så mye tid som guttene - på daglig husarbeid. Mens én av fem gutter tar del i matlagingen, griper hver tredje jente til gryter og hjulvisp. Innsatsen er like skjevt fordelt med oppvaskbørsten, støvsuger og tøyvask.

Jentene bruker i gjennomsnitt en snau time på personlig hygiene, noe guttene gjør unna på 40 minutter. Jenter bruker også et kvarter mer på sosialt samvær, én time og 46 minutter.

Denne tiden tar guttene igjen blant annet på «spill og lek», en kategori som også inneholder pc- og dataspill. Her bruker guttene daglig én time og 44 minutter.