I januar i år var Næringsmiddeltilsynet på inspeksjon i det kongelige kjøkkenet der bryllupsmaten skal lages. Da ble det klart at de manglet det interne kontrollsystemet alle serveringssteder plikter å ha. Tilsynet godkjente likevel kjøkkenet for drift under forutsetning av at internkontrollsystemet var på plass innen 1. mars. Fremdeles har Slottet ikke etterkommet kravet, skriver Dagbladet. Hoffintendant Lise Harlem ved Slottet innrømmer at ikke alt er som det skal. — Dette er det bare å beklage. Vi har dessverre ikke klart å gjøre de nødvendige tiltak vi ble pålagt av Næringsmiddeltilsynet. Vi har ingen gode unnskyldninger for at dette ikke er gjort, sier Harlem. Hun lover at Slottet vil rette seg etter pålegget ved første mulige anledning, og at saken vil få høy prioritet. Internkontrollsystemet er laget for at alle norske bedrifter skal ha de samme reglene for hvordan matvarer skal tilberedes, oppbevares og transporteres.