Kjerstine Røe (22) Parti: Sosialistisk Venstreparti Listeplassering: 7.plass Hjertesak: Likestilling — jenter og gutter skal ha like muligheter! Sånn er det ikke i Norge i dag.

Gratis skolebøker på videregående?

Vi har forslått utdanningsstipend til alle elever, som skal dekke det materiellet man trenger på skolen, ikke bare bøkene.

Fungerer Lånekassen?

Vi ønsker å øke stipendet, en politisk styrt studielånsrente, inntektsavhengig tilbakebetaling og en bedre ordningene for studenter som går ut i arbeidsløshet.

Hva gjør dere for at studentene skal få jobb etter utdanning?

Vi vil satse på kunnskap og forskning for fremtiden, økt virksomhet i offentlig sektor, lovfestet rett til lærlingplass, utvikling av ungdomsbedrifter i videregående opplæring og en ungdomsgaranti som sikrer alle under 25 år rett til arbeid, utdanning eller tiltaksplass innen seks måneder. ... og for at de skal få bo billig og bra?

Vi vil bygge minst 1000 nye studentboliger i året og ønsker en langt sterkere politisk regulering av utleiemarkedet. Når bør ølkranene stenge?

Vi ønsker visse reguleringer som kan ta vare på rettighetene til de ansatte.

Er 12 kr dyrt for en liter bensin?

Et godt og rimelig kollektivnett et mersolidarisk krav enn rimelig bensin.

Hva er galt med busstilbudet?

Det er både dyrt og tungvint.

Er bybane løsningen?

Ja. Bybanen skal være ryggraden i et kollektivtilbud som vil gjøre Bergen til en mer levelig og mindre forurenset by.

Er 75 kr en kinopris vi må leve med?

Nei. Kulturtilbud skal være tilgjengelig for alle uansett lommebok, blant annet gjennom et kulturkort for ungdom. Statsstøtte til rocken?

Ja. Det er også viktig for oss å støtte de regionale rockesentrene som BRAK. 30 ord om hvorfor vi bør stemme SV.

Vi trenger en ny regjering! SV kjemper for frihet, rettferdighet og demokrati. SV vil fokusere på velferd, utdanning, miljø og likestilling. Hensynet til mennesker skal gå foran kravet om profitt!

Kjerstine svarer på flere spørsmål:

kjerstineroe@hotmail.com