Petroleumsfondet og Statkraft er medeiere i den svenske bedriften Sydkraft som ønsker å kjøpe mox-brensel, som er en blanding av uran og plutonium, fra anlegget i Sellafield.

Spørsmålet ble tatt opp i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag av Kristin Halvorsen (SV) som mente at miljøvernministerens innsats for å stanse utslippene fra Sellafield blir undergravd av statens egne penger.

Brende advarte Halvorsen mot å forkludre og vanskeliggjøre hans arbeid med å få slutt på t-99-utslippene.

— Jeg er overrasket over at partiet som har gitt oss full støtte i denne kampen, forsøker å dra inn andre forhold som kan svekke oss i kampen mot t-99. Flere land som selv har kjernekraftverk, støtter oss. Mox-fabrikken er ikke en del av utslippene, men henger naturligvis sammen med hele anlegget, sa Brende.

Halvorsen på sin side konstaterte at en svensk bedrift ved hjelp av norske penger har presset fram muligheten til å øke aktiviteten ved Sellafield-anlegget. Hennes konklusjon var at dette ikke er så greit som Brende mener.

(NTB)