Jussprofessor og informatikkekspert Jon Bing ved Universitetet i Oslo var konsulent for både NRK og Telenor ved årtusenskiftet.

— Dette var muligheter som ble diskutert i miljøet. Ettersom jeg var konsulent var jeg kjent med at fusjon var en reell mulighet, sier Bing.

I januar 2000, et halvt år etter Einar Førdes Telenor-møte, lanserte Jon Bing tanken om å fusjonere NRK og Telenor i et intervju med Aftenposten.

— Bakgrunnen min var at det var en diskusjon i fagmiljøene. Men dette sa jeg for egen regning, sier han.

- Einar var forut for sin tid

Bing mener en Telenor-NRK-fusjon ville hatt mye for seg.

— Det irriterer meg at både Telenor og NRK alltid blir fremstilt som så store. Hvis vi ser utenfor Norge er begge truet av de store aktørene i Europa, hvis vi skal sikre nasjonale interesser må vi sikre nasjonale institusjoner. Dersom det var blitt en fusjon ville NRK-Telenor hatt kontroll med verdikjeden fra studio til forbruker, sier Bing.

Han mener Førde var forut for sin tid.

— Han var en av de få som skjønte hva som foregikk. Det var ikke mange på den tiden som skjønte at internett var en reell konkurrent til fjernsynet. Jeg snakket med Førde om fjernsynets rolle, han var kjent med at kanalbegrepet hadde sett sine beste dager. Hvis fjernsynet blir som internett vil vi ikke lenger spørre etter kanaler, men programmer, sier han.

- Minner om i dag

Medieprofessor emeritus Rolf Høyer mener Førde må ha visst at en NRK-Telenor-sammenslåing var urealistisk.

— Dette var nok ment som et skremmeskudd til Stortinget. En enfoldig stortingsrepresentant kunne jo tenke at det var fare for at NRK ville bli et datterselskap til Telenor. Dette er først og fremst interessant som politisk spill for å forsvare og utvikle NRK, sier han.

Høyer tror en eventuell NRK-Telenor-fusjon ville fått alvorlige konsekvenser for det norske mediemangfoldet.

— Prinsipielt er det meget uheldig at et innholdsselskap har kontroll over distribusjonen. Det er veldig skadelig for utviklingen av fri konkurranse, sier han.

Høyer ser paralleller til dagens situasjon, der NRK, TV 2 og Telenor har gått sammen i selskapet NTV, som fikk konsesjonen til å bygge og drive det digitale bakkenettet for fjernsyn.

— Det er jo dette vi slåss mot i dag, når vi ser at NRK og TV 2 har gitt seg selv veldig god plass og de andre selskapene for dårlig kapasitet i sendernettet, sier han.