HILDE KRISTIN JOHANSEN, NTB

Kjæremålet fra Veronica Orderuds forsvarer Frode Sulland er dermed forkastet, og alt ligger til rette for at Orderud-saken starter som planlagt 18. april i år.

Kjennelsen kan påkjæres til Høyesteretts kjæremålsutvalg, men ifølge VG er det tvilsomt om kjæremålsutvalget rekker å ferdigbehandle spørsmålet før saken mot de fire trippeldrapstiltalte starter.

Deler kontor Striden bunner i at Kjensli deler kontor med drapstiltalte Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer, Tor Kjærvik. Sulland mener forholdet mellom dem dermed er for nært. Sulland mener det er brudd på god advokatskikk at Kjensli og Kjærvik stiller som forsvarere for hver sin klient i samme straffesak.

Eidsivating lagmannsrett har i sin avgjørelse lagt vekt på at negative utslag av kontorfellesskapet vil kunne avverges gjennom praktiske tiltak i form av atskilte kontorlokaler eller lignende, dersom det skulle vise seg at det foreligger en interessemotsetning mellom Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland.

Lagmannsretten mener også oppnevningen av Kjensli som medforsvarer for Grønnerød ikke kan ses å ha nevneverdig betydning for ekteparet Orderud.

Opphevet kjennelse Eidsivating lagmannsrett kom fram til denne avgjørelsen også sist de behandlet spørsmålet, men forrige uke ble kjennelsen opphevet av Høyesteretts kjæremålsutvalg. Utvalget mente at lagmannsretten hadde feiltolket rekkevidden av lovbestemmelsen som omhandler oppnevnelse av forsvarere.