• Når det gjelder homofili, har det skjedd en mentalitetsendring i det norske samfunnet.

AGNETHE WEISSER

Det slår professor Jan Brøgger ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet fast. Han tror det er enklere for kvinner enn for menn å få aksept, og mener det går klare skillelinjer mellom generasjonene. – Mine jevnaldrende har vanskeligere for å se på homofili som naturlig.

Det har sammenheng med tidsånden etter krigen, med mcchartyismen og oppfatningen om homofili som en alvorlig forbrytelse, sier Brøgger.

— Pionerer som Karen-Christine Friele gjorde en stor innsats. Dessuten har det spilt en rolle at kjente personer som Per-Kristian Foss og Anne Holt har stått frem. Når jeg i dag snakker med min datterdatter om temaet, synes hun ikke det er noe spesielt med to kvinner eller to menn. Det er bare sånn det er, sier hun.

Likevel mener Brøgger at toleransen ikke alltid stikker så dypt. – Det merker jeg når jeg som psykolog snakker med unge, homofile menn, sier Brøgger. Han er overrasket over at barn av homofile foreldre overhodet ikke blir mobbet.

— Dette er jo enkelttilfeller. Jeg betviler at det er fullt så enkelt, sier professor Jan Brøgger.