Den svært så spesielle hendelsen fant sted i Nedre Romerike herredsrett i går.

-Klomsæt har ikke lenger min tillit, forkynte den 42 år gamle tiltalte advokaten og sendte kjendisadvokat Klomsæt opp i en knipe han ikke har opplevd tidligere i sin 20-årige praksis som forsvarsadvokat.

Den underslagstiltalte Hamar-advokaten mener advokatkollega Klomsæt har begått tillitsbrudd, og at Klomsæt ikke gjorde jobben sin godt nok under starten av rettssaken. Kjendisadvokaten har bedt om å bli løst fra forsvarerjobben, men retten mener tiltalte ikke har noen saklig grunn til å be om en ny forsvarer.

42-åringen er blant annet tiltalt for å ha unndratt mer enn 2 millioner kroner fra et skjenkested i Hamar som senere gikk konkurs, for trygdesvindel og for å ha unndratt drøyt en kvart million kroner av inntektene sine i skatt.NTB