Kjell Opseth: Mangeårig stortingsrepresentant og statsråd for Ap. Nå lobbyist i eige firma.

Finn Kristensen (A): Tidlegare mangeårig stortingsrepresentant og statsråd. Her dreve som privat konsulent sidan han forlet rikspolitikken i 1993.

Johan C. Løken (H): Tidlegare mangeårig stortingsrepresentant som også har vore statsråd. Har i fleire år dreve konsulentverksemd.

Asbjørn Eikeland: Var statssekretær for Ap 1988-89 i Handelsdepartementet. Dreiv sidan lobbyverksemd for shippinginteresser.

Tor Mikkel Wara: Stortingsrepresentant for Frp 1989-93. Har sidan arbeidd som lobbyist.

Pål Atle Skjervengen: Stortingsrepresentant for Frp 1989-93. Har sidan arbeidd fleire år som lobbyist.

Jan Erik Fåne: Var stortingsrepresentant for Frp 1989-93. Har sidan dreve lobbyverksemd.

Ole Jacob Frich: Tidlegare statssekretær for Ap. Gjekk deretter over til å bli lobbyist.

Sten Helland: Tidlegare statssekretær for Ap. Sidan lobbyist.

Annelise Høegh. Mangeårig stortingsrepresentant for Høgre. Deretter lobbyist.

Kaci Kullman Five: Mangeårig stortingsrepresentant og statsråd for Høgre. Sidan lobbyist for Kjell Inge Røkke. Driv nå for seg sjølv.

Siri Bjerke: Tidlegare statsråd for Ap. Nå lobbyist som direktør i NHO.

Stein Lier Hansen: Var statssekretær for Siri Bjerke. Er nå lobbyist for Prosessindustriens Landsforening.

n Otto Gregussen: Var statsråd for Ap. Er sidan blitt regiondirektør (og lobbyist) for NHO.

Kjell Alvheim. Tidlegare statssekretær for Venstre. Er nå lobbyist med eige firma.