Partiet ville ha en ny gjennomgang fra regjeringen av hele flysaken, men fikk ingen av de andre partiene med på dette. De andre partiene ga regjeringen fullmakt til å innlede forhandlinger om kjøp av det amerikanske F-35 Lightning fra Lockheed Martin.

Dette er den største anskaffelsen til Forsvaret noensinne. Etter fullførte forhandlinger vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til kontrakt på et endelig antall fly og finansieringsplan knyttet til anskaffelsen.

– Norge er det første landet utenfor USA som velger F-35. Dette betyr at Norge kommer i en gunstig situasjon når det gjelder å selge norskproduserte komponenter til flyet, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

– For dårlig utredet

Vedtaket ble gjort mot stemmene til Fremskrittspartiet, som ønsket å sende hele saken til ny behandling i regjeringen. Partiet mener at saken er utilstrekkelig behandlet, noe som etter Frps mening har rammet det svenske alternativet JAS Gripen.

– Hele prosessen er preget av at regjeringen hele tiden har ønsket F-35. Det er mulig det er et riktig valg, men det vet vi for lite om. Regjeringen har valgt kampfly, mer sier ikke hvorfor, sa Width.

Han karakteriserte regjeringens behandling av saken som useriøs og preget av tilfeldigheter. Width forstår godt at SAAB, som produserer JAS Gripen, mener seg urettferdig behandlet.

Strøm-Erichsen avviste Frps påstander og redegjorde for det hun mener hadde vært en grundig prosess der også svenske myndigheter var blitt holdt informert.

– Bare F-35 dekker behovene

Saksordfører Jan Petersen (H) var enig i at informasjonen fra regjeringen hadde vært for dårlig, men slo fast at forsvarskomiteen på egen hånd hadde skaffet fram så mange opplysninger at det var forsvarlig å ta en beslutning.

– At Frp ikke har klart å følge med i denne prosessen, er mer enn forbausende, sa Petersen.

Han sa at Frp er villig til å sette hele kampflykjøpet på spill og sette til side entydig militære fagråd.

– De klare rådene er at bare F-35 dekker norske behov. Dessuten er det tryggere å kjøpe noe som også mange andre vil bruke og som vi er sikre på vil bli produsert over tid, sa Petersen.

SV i knipe

Flykjøpet setter SV i en vanskelig knipe. Flere i partiet, blant andre stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland, ønsker ikke kjøp av fly i det hele tatt. SV hadde også helst sett at Norge hadde valgt JAS Gripen.

Mandag forsvarte forsvarspolitisk talsmann Bjørn Jacobsen det amerikanske alternativet.

– Det ser ut til at det amerikanske flyet er best og billigst. Det viktigste for regjeringen nå er å hindre at prisen blir for høy, sa han.

Partiet Rødt kritiserer SV for å ha løpt fra sine tidligere prinsipper om en stormaktsuavhengig forsvarspolitikk.

Partileder Torstein Dahle sier i en pressemelding at hele flykjøpet må skrinlegges.

Stefan Kalm / Gripen International