Kristin Krohn Devold fikk møte NATOs generalsekretær George Robertson på tomannshånd. Etterpå kunne hun melde om at Robertson som alltid var både hyggelig og jovial, men om Jåttå ga han ingen entydig beskjed:

— Robertson sa at NATO måtte spare og modernisere. Vi fikk beskjed om å være tydelige på hva Jåttå kan bidra med til å dekke NATOs fremtidige behov, sier Krohn Devold.

Alle såkalte 3. nivå-hovedkvarterer i NATO, regionale kvarterer med begrenset ansvar i fredstid, er nedleggingstruede. Men for akkurat Jåttås vedkommende, tror forsvarsministeren sjansene for fortsatt drift er store.

— I Norge er vi gode på enkelte nisjer. Fremfor alt trengs vi som trenings- og øvingssted for vinteroperasjoner. Slik sett har vi vært til nytte for NATO både i Kosovo og i Afghanistan, sier Kristin Krohn Devold, som i samme åndedrag mener at «interessen for Norges spesialiteter har økt siden 11. september».

Fremtiden for 3. nivå-hovedkvarterene vurderes for tiden intensivt i NATOs hovedkvarter her i Brussel. Kristin Krohn Devold mener en beslutning kanskje bare er noen måneder unna og at Norge derfor har dårlig tid i påvirkningsarbeidet.

På hovedkvarteret på Jåttå arbeider for tiden om lag 500 personer. En tredjedel av disse er tilknyttet NATOs «Joint Headquarter North», og vil forsvinne ved en eventuell nedleggelse. Men Jåttå-anlegget som sådan er ikke truet. Etter at Stortinget bestemte at Jåttå skal være hovedkvarter for hele det norske forsvaret, rekrutteres for tiden 60-70 nye ansatte.

Tore Idsøe, som er pressetalsmann både for den norske delen og NATO-delen på Jåttå, sier en nedlegging vil være dramatisk.

— At en del, primært utenlandsk, personell forsvinner, betyr ikke så mye for regionen. Men for Norge betyr det mye å beholde NATO-hovedkvarteret. Forsvinner det, vil det blant annet bety at operasjoner i Norge vil bli ledet fra Brussel i krisetider, sier Idsøe.

FORSIKTIG OPTIMIST: Forsvarsminister Kristin Krohn Devold fikk litt økt tro på å beholde Jåttå som NATO-hovedkvarter etter å ha møtt NATOs generalsekretær George Robertson på tomannshånd i Brussel i går.
FOTO: SCANPIX