TONE HERTZBERG, NTBOslo

Den ene listen kommer fra utbrytere fra Fremskrittspartiet som tok over Det Liberale Folkepartiet, den andre fra gamle medlemmer av DLF. To lister fra samme parti er ikke lov, og fylkesvalgstyrene må avgjøre hvilken liste som har rett til å bruke navnet DLF.

— Jeg antar at de aktuelle fylkesvalgstyrene vil samordne seg. Det vil være uheldig hvis de kommer til ulikt resultat i ulike fylker, sier valgekspert Steinar Dalbakk i Kommunaldepartementet til NTB.

Uavhengig liste En ordning kan være at den ene listen bruker navnet DLF, og at den andre blir en uavhengig liste og får en frist til å samle inn de 500 underskriftene som trengs for å stille til stortingsvalg i et fylke.

— En tilsvarende løsning ble brukt da det ble innlevert to lister for Fremskrittspartiet ved kommunevalget i Porsgrunn i 1987. Så vidt jeg har skjønt, har noen denne løsningen i bakhånd, sier Dalbakk til NTB.

Han har ikke noe annet råd å gi til valgstyrene enn at de må studere dokumentasjonen og argumentasjonen til de to listene, for å avgjøre hvem som har rett til partinavnet.

— Jeg har forstått det slik at det ble valgt et styre for DLF i 1997, men at det bare ble valgt for ett år. Det er et stort spørsmål om de har legitimitet til å representere dette partiet i dag. På den andre siden er det også stilt spørsmål ved om Tor Ingar Østerud hadde noen posisjon i DLF før han ga fra seg retten til partinavnet, sier Dalbakk.

Frp-hjelp Fremskrittspartiets generalsekretær Geir Mo innrømmer overfor Bergensavisen at han har hjulpet dem som hevder å være gamle DLF-ere, slik at de kan ta sitt parti tilbake fra Frp-opprørerne.

— Jeg har gitt råd om hvordan de skal gå fram for å stille liste . Dette er et parti som består av ildsjeler og idealister. Det er klart at de ikke kan stå og se på at noen tar deres parti, sier Mo.Den ene listen kommer fra utbrytere fra Fremskrittspartiet som tok over Det Liberale Folkepartiet, den andre fra gamle medlemmer av DLF. To lister fra samme parti er ikke lov, og utbryterne fra Fremskrittspartiet kan miste retten til å stille liste ved stortingsvalget, skriver Aftenposten.

Leder i det ene DLF-partiet, Fridtjof Frank Gundersen, sier at det er valgstyrene som må avgjøre hvilke lister som er lovlige.

NTB