KrFs stortingsgruppe skal være klar til å møte på kort varsel fra klokken 12 tirsdag. Det betyr at sonderingene har nådd et siste kritisk punkt.

Utover mandagskvelden ble fokus i hovedsak rettet mot hvem som skal bli statsminister i samarbeidsregjeringen; Jan Petersen eller Kjell Magne Bondevik. Fra KrF-hold ble det gang etter gang presisert at det er feil å fokusere ensidig på hvem som skal få toppjobben. Samtalene dreier seg både om hvilken politikk trepartiregjeringen skal føre, kombinert med hvem som skal få innta norsk politikks feteste kontor.

KrF vil ha mer

En sentral kilde i KrF gikk mandag så langt som å si at "ingen større saker er på plass" og at KrF ikke kan si å ha fått fullt gjennomslag i viktige saker. Fra KrFs ståsted dreier altså samtalene seg om å oppnå mer enn de har klart å få gjennomslag for etter en ukes samtaler.

Samtidig er det klart at Høyre har en klar smertegrense. Regjeringens mest innflytelsesrike posisjon er statsministerjobben. Skulle partiet gi fra seg den posisjonen, må de være garantert et betydelig gjennomslag for sin politikk så lenge regjeringskoalisjonen styrer landet. Bondevik har bestemt tempoet

Samtalepartnerne — Venstre og Høyre - har ikke lagt skjul på at det er KrF som bestemmer tempoet. Ja, Høyre har ment at sonderingene er overflødige, og at man like gjerne kunne gått rett i forhandling. Det er Bondevik & Co som har lagt et løp med mange møter i egne partirekker, kombinert med sonderinger eller avklaringer før det er aktuelt å innlede formelle forhandlinger. Fra flere kilder får Bergens Tidende opplyst at samtalene i realiteten har vært svært detaljerte. De har for eksempel dreid seg om midler skal øremerkes til nedsettelse av kollektivprisene i de store byene.

Ba om ryggdekning

KrF valgte mandag å innkalle den nye stortingsgruppen og sentralstyret for å gi forhandlingsdelegasjonen ryggdekning. Det fikk Bondevik, Valgerd Svarstad Haugland og Einar Steensnæs. En samlet gruppe sto bak forhandlerne da de på ny entret forhandlingsrommet litt før klokken 21.

Og beskjeden var altså klar; nå skal det samtales til det oppstår enighet om å gå inn i fulle regjeringsforhandlinger, eller det blir brudd.

Usikker regjeringssituasjon

Ved et brudd kastes landet ut i en høyst usikker regjeringssituasjon. Høyre er ikke fristet til å ta makten alene. Samtidig anses det som utelukket at Jens Stoltenberg kan fortsette å regjere landet etter tidenes valgnederlag. Spørsmålet er hva som skjer når Ap-regjeringen legger frem sitt budsjett.

Da vil KrF stå overfor den kinkige situasjonen at de gikk til valg på å skaffe landet en ny regjering, og det vil trolig være ødeleggende for troverdigheten om partiet da ikke bidrar til et regjeringsskifte velgerne vitterlig har bedt om.

TAUSE: Samtalene om å danne en ny regjering fortsatte utover natten med stadig like tause deltagere.
FOTO: KNUT FALCH, SCANPIX