ELISABETH LANGELAND MATRE

KARI PEDERSEN — I kommuneplanen er visjonen at man vil øke antallet innbyggere i Kvam fra åtte tusen til ti tusen innbyggere. Samtidig skal de legge ned over halvparten av skolene. Det skurrer i mine ører, sier Jostein Ljones. Han har barn som går på nedleggingstruete Innstranda skule, og er leder for Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen (KFUG).

Foreldre i Kvam kjemper en innbitt kamp før kommunestyret fatter sitt endelige vedtak 1. mars. For to uker siden gikk formannskapet inn for å nedlegge åtte skoler. Gjennom det skal Kvam spare fire millioner årlig.

Vond klump i magen

Utenfor Norheimsund skule står Ljones sammen med FAU-leder Vidar Grindheim og klassekontakt Ottar Byrkjeland. De har brukt vinterferien til å samle inn underskrifter.

— Vi har fått inn nihundreogsyttisyv underskrifter, forteller Byrkjeland. De er overlevert til ordføreren.

Skolene som politikerne vil stenge i 2007, er barneskolene Fykse, Innstranda, Mundheim, Oma, Steinsdalen og Vikøy/Aksnes. Pluss Norheimsund ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Ålvik.

— Ungene våre går rundt med en vond klump i magen. Det er slitsomt for dem ikke å vite hva som skjer, sier Grindheim. Han frykter at også kulturen får lide når skolen stenger, siden det foregår aktiviteter der på kveldstid.

Tiendeklassingene Bjørn Magnar Thorvik og Terje Mo Bjørklund er helt enige. De kommer tilfeldigvis forbi, på vei til revyøving.

— Nyheten om nedleggelse ble ikke godt mottatt i heimen, forteller Bjørn Magnar (16).

Hjemme er det småsøsken som fortsatt skal gå i grunnskolen.

Skolesaneringen kom som en bombe på enkelte - men andre har kjempet for grendaskolene i lange tider.

— Det har vært en kamp i femten år, sier Ljones.

750 skoler på 20 år

Torsdag kveld var det møte i bedehuset i Norheimsund. Der stilte hundre engasjerte foreldre for å fortelle ordfører Astrid Kristin Selsvold og resten av de lokale politikerne hva de synes om vedtaket.

— Vi føler at de ikke hører på hva vi har å si. De har allerede bestemt seg, sier Ljones.

Torodd Fagerheim, som er rådgiver for Landslaget For Udelt og Fådelt Skule (LUKS) deltok på folkemøtet torsdag. Fagerheim får stadige rapporter om skolenedleggelser landet rundt, og mener skolesentraliseringen skyter fart.

De siste 20 årene er 750 skoler lukket og stengt. I snitt 38 i året. Skoleåret 2003/2004 forsvant 60 skoler.

En viktig grunn til at skolenedleggelser fortoner seg lønnsomme, er at fylkeskommunene, ikke kommunene, betaler for skoleskyssen.

Så når skolebarna må busse til nabobygda, er det en utgift som ikke vedkommer lokalpolitikerne.

— Hva har skjedd med utgiftene til skoleskyss på disse 20 årene?

— Nøyaktige tall er umulig å få ut. Etter våre beregninger koster skoleskyssen samfunnet tre milliarder årlig og beløpet øker i takt med skolenedleggelsene, sier Fagerheim.

Vurderer friskole

Foreldrene i Kvam synes det er mye rart i denne saken.

— Ålvik skole, for eksempel. Den er nyoppusset og flott, og er både barne- og ungdomsskole. Nå går det sytten elever der, og formannskapet har foreslått at ungdomsskoleelevene skal ut derfra, mens barneskolen fortsatt skal være der. Det vil si at de må ha drift som vanlig likevel, forteller Byrkjeland.

På Innstranda skule har foreldre jobbet på dugnad for å bygge på skolen. Nå skal den stå tom.

— Det er gått så langt at vi vurderer å søke om å ha friskole der, forteller Ljones.

MISFORNØYDE: Foreldre og elever i Kvam er lite fornøyde med at åtte av fjorten skoler skal legges ned. Tirsdag tar formannskapet den endelige avgjørelsen. Fra venstre: Ottar Byrkjeland, Jostein Ljones og Vidar Grindheim. <br/>Foto: ARNE NILSEN