— Dette er trolig en slags normalisering for Arbeiderpartiet, sier valgforsker og professor Bernt Aardal om målingen som Sentio Research har gjort for Dagens Næringsliv.

De to andre partiene i den rødgrønne regjeringen går også fram på meningsmålingen. Sosialistisk Venstreparti får 6,5 prosent, fram 0,8, mens Senterpartiet går fram like mye som SV og får 5,3 prosent.

Kristelig Folkeparti nærmer seg sperregrensen med en oppslutning på 4,3 prosent, tilbake 0,1. Venstre havner under med 3,8 prosent, en tilbakegang på 0,8.

Frp går tilbake hele 4,1 prosentpoeng, men med en oppslutning på 21,5 prosent er partiet likevel så vidt større en Høyre som får 21 prosent, en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng.

Om målingen hadde vært resultatet av et stortingsvalg ville de rødgrønne regjeringspartiene fått 84 mandater. For flertall kreves det 85 mandater. Høyre og Frp ville fått 75 plasser på Stortinget.