Leder: Kjellbjørg Lunde, Stord, varamedlem: Kine Hellebust, Balsfjord Nestleder: Kjellaug Nakkim, Moss, varamedlem: Paul Leer-Salvesen, Kristiansand Medlem: Randi Karlstrøm, Alta, varamedlem: Karsten Isachsen, Geilo Medlem: Terje Johansen, Drøbak, varamedlem: Jan Olav Fretland, Lærdal Medlem: Long Litt Woon, Oslo, varamedlem: Cathrine Sandnes, Oslo Medlem: Tom Thoresen, Fredrikstad, varamedlem: Astri Marie Wessel, Inderøy

Stortinget oppnevnte 17. desember 2001 følgende medlemmer: Medlem: Roy Jacobsen, Oslo, varamedlem: Bjørg Brusevold, Tune Medlem: Nita Kapoor, Oslo, varamedlem: Magne Rommetveit, Stord Medlem: Anne Kathrine Slungård, Trondheim, varamedlem: Henning Warloe, Bergen Medlem: Hallgrim Berg, Ål, varamedlem: John Arne Balto, Oslo Medlem: Geir Mo, Våle, varamedlem: Per Arne Olsen, Tolvsrød Medlem: Bård Vegar Solhjell, Oslo, varamedlem: Torbjørn Urfjell, Kristiansand Medlem: Hanne Grethe Brommeland-Larsen, Kristiansand, varamedlem: Svein Brurås, Volda

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for Norsk rikskringkasting. Rådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i Norsk rikskringkasting. Rådet består av 14 medlemmer med varamedlemmer.

Regjeringen oppnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder. Stortinget oppnevner åtte medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk Programråd.