Kjell Martin Bækkelund ble født 6. mai 1930. Med over 60 år på pianokrakken ble han regnet som en ambassadør for norsk musikk i store deler av verden. Han var bare åtte år da han debuterte sammen med Filharmonisk Selskaps Or-kester. Han var en av våre mest respek-terte og omtalte kunstnere innen klassisk musikk, og er blitt omtalt som vidunder-barn, kulturpersonlighet, politiker og al-liansebygger. Han turnerte i store deler av verden, og opptrådte blant annet i Carnegie Hall. Til VG Nett sier partikollega Reiulf Steen: — Kjell var noe så uvanlig som en lojal partikollega og en uregjerlig kunst-ner. Det er faktisk helt enestående. Han sto samtlige ledere i partiet nær, opp til meg. Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og Haakon Lie. Bækkelund skal i testamentet sitt ha gitt beskjed om at han ikke ønsket noen bisettelse. -Men en minnestund hadde han ikke noe imot. Det blir nok en minnestund med mye musikk, sier Reiulf Steen.