Ryel og Ramin-Osmundsen diskuterte i begynnelsen av januar om Ida Hjort Kraby var aktuell til stillingen som barneombud, selv om Kraby på det tidspunktet hadde trukket søknaden. Samtalen kan ha påvirket Kraby til å be om å bli tatt tilbake i søkerbunken igjen. I begynnelsen av februar fikk hun jobben.

Men opplysninger om at Ryel og Ramin-Osmundsen hadde snakket om Ida Hjort Kraby kom ikke statsminister Jens Stoltenberg for øre før etter at han hadde forsikret om at Ramin-Osmundsen ikke hadde påvirket tilsettingsprosessen. Fordi samtalen ble kjent så sent, var det ikke mulig for Norges første statsråd med innvandrerbakgrunn å bli sittende, mener Gudmund Hernes.

– Hvis hun kraftfullt hadde sagt fra tidligere, hadde Ramin-Osmundsen vært statsråd i dag, fastslår Hernes overfor Dagbladet.

Selv om Anne Lise Ryel, som er nestleder i Oslo Ap, har stor støtte fra lokallagene, kan saken føre til at hun blir ofret som nestleder på årsmøtet 8. mars.

Mange av lokallagene misliker Ryels håndtering av barneombudsaken, og mange lokallag formulerte sine innstillinger før saken eksploderte, skriver Dagbladet.