Den skarpe polariseringen mellom homofile forhold og kameratskap mellom menn er i ferd med å utviskes. Det er blitt mer tillatt for menn å uttrykke kjærlighet til en annen heterofil mann.

Det hevder Ingunn Eriksen i en fersk hovedoppgave om mannlig vennskap. Hun studerer ved Universitetet i Oslo, Institutt for litteratur, europeiske språk og områdestudier.

Eriksen har sammenliknet hvordan emosjoner og kjærlighet mellom menn blir uttrykt i litteratur på slutten av 1800-tallet, og også gjennom filmer i nyere tid.

Det er samfunnets oppfatning av maskulinitet og seksualitet som påvirker måten menn er intime med hverandre på.

— I viktorianske romantiske vennskap fantes det ikke noe klart skille, sier Eriksen til «forskning.no».

Dette er i ferd med å endres nå. I hovedoppgaven viser Ingunn Eriksen til filmene «Dødelig våpen» med Mel Gibson og Danny Glover fra 1980-årene, og «Ringenes Herre»-filmene laget etter 2000. I 1980-tallsfilmene er det åpenbart et nært forhold mellom partnerne, samtidig som de må bruke en strengt homofob tone for å tydeliggjøre at de ikke er homofile.

I filmene om «Ringenes Herre» vises derimot kjærligheten mellom Frodo og Sam utilslørt, og med lange kjærlige blikk.