Flesteparten ville fylt opp togene om disse kunne konkurrere på reisetid.

Høyfartstog på sentrale norske strekninger som Bergen-Stavanger og Bergen-Oslo vil nemlig kunne tilby forretningsreisende en del etterlengtede goder som de ikke finner verken på flyplassen eller i flyet.

Det er tre studenter ved Handelshøyskolen BI Bergen som har kommet frem til denne konklusjonen. De tre, Christian Lyngtun, Kenneth Langhelle og Kjetil Nyhammer, har laget en bacheloroppgave som de har gitt tittelen «Unike salgspoeng for høyhastighetstog i Norge».

Innholdet og konklusjonene i oppgaven er basert på intervjuer med beslutningstakere i DnB NOR, StatoilHydro og Forsvaret. I tillegg har 208 ansatte i DnB NOR svart på spørsmål knyttet til reiser med fly eller tog.

Effektiv arbeidstid

Det viktigste av de såkalte unike salgspoengene som beskrives i oppgaven er at reisen med tog blir mindre oppstykket enn med fly. En større del av reisen tilbringes i det bestilte setet, og det gir mulighet til å utføre arbeid underveis.

Dette fremstilles i oppgaven som svært attraktivt blant forretningsreisende. Effektiv arbeidstid er også noe som fremheves i en sammenligning fly/høyfartstog gjennomført av Transportøkonomisk Institutt.

Selvfølgelig må dette kombineres med at den samlete reisetiden med toget kan konkurrere med flyet. I bacheloroppgaven er de tre studentene kommet til at en togreise samlet sett tar kortere tid enn med fly. Flyreisen Oslo-Bergen består av til sammen seks «etapper», mens togreisen består av bare tre etapper.

Holder med tre timer

Konklusjonen i bacheloroppgaven kan også tyde på at Høyfartsringen, Norsk Bane og Jernbaneverket kanskje ikke behøver å stresse så voldsomt for å komme ned i 2 timer og 20 minutter på Bergen-Oslo. På spørsmålet om hvor langt ned toget måtte presse reisetiden for å bli et reelt alternativ til fly, ble det «gjennomsnittlige» svaret 3,3 timer. Altså ca. 3 timer og 20 minutter. Ytterpunktene var to timer og fem timer.

Bacheloroppgaven som presenterer disse resultatene er avslutningen på et treårig studium i markedsføring og ledelse. Forfatterne har fått innspill fra Norsk Bane under arbeidet. De legger ikke skjul på at de ønsker å bidra til at Norge skaffer seg høyfartstog.

Tog eller fly? Si din mening!