– Det blir en stor utfordring å få lov til å gi råd om hvordan Sp skal utforme sin energi— og miljøpolitikk, det er en mulighet jeg har lyst til å bruke, sier Kismul, som er fra Mosjøen, til Helgeland Arbeiderblad.

Hun begynner i jobben i mars, og slutter dermed i Norsk vindkraftforening etter ett år.

– Jeg har kun jobbet utenomparlamentarisk til nå, så dette blir første gang jeg får et forhold til et politisk parti. Men jeg tror at jeg har gode råd å gi om miljøpolitikk. Dessuten har Senterpartiet en riktig forståelse som det er mulig å bygge en god miljøpolitikk på. Alle partiene har store muligheter til å lage en bedre miljøpolitikk, sier Kismul.

På grunn av aldersgrensen på 25 år gikk Kismul av som leder i Natur og Ungdom i fjor etter tre år som leder i organisasjonen.