Delegatene på Kirkemøtet klarte rett og slett ikke å bli enige om å uttale seg om de stadig sterkere kravene om bombestans, da man drøftet situasjonen i Afghanistan fredag.

Bare fem delegater stemte imot at Kirkemøtet skulle uttale seg om terror og krigshandlingene i Afghanistan.

Men striden om den massive amerikanske bombingen blir bare omtalt i svært generelle ordelag i vedtaket.

Kampen mot terrorisme må føres på mange fronter samtidig, men ikke med ethvert virkemiddel. Terroren må bekjempes på en måte som motsier dens vesen og metode.

Respekten for menneskets gudgitte verd setter etiske grenser for hvilke virkemidler som kan tas i bruk. På denne bakgrunn mener noen av oss at bombing ikke er egnet for å bekjempe terrorisme. Andre mener at dette virkemiddelet har latt seg forsvare i den aktuelle situasjonen som et maktmiddel i kampen mot terrorisme og terrorismens beskyttere, mener Kirkemøtet.

Kirkemøtet avviser også at krig kan begrunnes religiøst.

— Vi oppfordrer religiøse ledere og tenkere til å ta et klart oppgjør med alle forsøk på å la religiøs overbevisning legitimere vold. Ingen kriger kan føres i Guds navn. Gud er fredens og forsoningens Gud. Som kirke vil vi gjøre vårt til at dialog og samvirke mellom religioner styrkes, heter det i Kirkemøtets vedtak.