Bakgrunnen for utfallet er norske bønders manglende vilje til å gi fattige land tilgang til markedet i nord gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO), skriver Nationen.

– Tilhengerne av matvaresuverenitet har vært nyttige idioter for EU og USA. De har gått sterkt imot å åpne markedene i den rike del av verden for matimport fra u-land, sa generalsekretær Atle Sommerfelt i Kirkens Nødhjelp under et debattmøte i Oslo fredag.

– Det å støtte bønder i nord er ikke det samme som å støtte bønder i sør. Vi er nødt til å ordne oss slik at fattige land får tilgang til markedene i nord, sa Sommerfelt.

Norges Bondelag avviser kritikken og mener Kirkens Nødhjelp misforstår.

– Vi skal produsere mat i Norge fordi det er solidarisk med verdens fattige. Derfor må WTO holde fingra av det lokale matfatet. Vi plyndrer fattige land for karbohydrater og proteiner for å fôre opp egne husdyr. Skal vi mette jordas befolkning framover, må vi eie jorda og ha kontroll over ressursene, sa tidligere leder i Norsk Bonde— og Småbrukarlag, Aina Bartmann, under debatten på Globaliseringskonferansen.