Det får NTB opplyst.

Kirkens Nødhjelps folk på stedet forteller at det i første omgang ikke er behov for mat. Det skal det foreløpig være nok av. Det de trenger er tepper og telt, men KN vil i tiden fremover forsøke å få oversikt også over andre behov.

– Situasjonen er slik at et enormt antall mennesker er blitt husløse. Mange av dem er hardt skadd, men får ikke medisinsk behandling lokalt. Hvis vi ikke får de syke innendørs snart, vil titusenvis dø av koldbrann og kulde før de medisinske teamene når fram, sier Arild Isaksen, beredskapsleder i Kirkens Nødhjelp.

Ly for 6.000

Flylasten inneholder 559 tolvmannstelt som vil gi ly til over 6.000 mennesker og 10.500 ulltepper. Kirkens Nødhjelp planlegger enda en lufttransport til jordskjelvsonen senere i uken. Dette flyet skal levere flere telt og ulltepper, i tillegg til vannrenseutstyr.

Flyet kommer fra Danmark søndag kveld og laster opp nødhjelpsutstyret på Gardermoen. Den russiske maskinen har en kapasitet på 45 tonn. Flyet tar av fra Gardermoen klokken 10 mandag formiddag, og skal etter planen lande i Islamabad mandag ettermiddag.

– Herfra vil nødhjelpen bli transportert videre med lastebiler, og i noen tilfeller med helikopter, til de verst rammede landsbyene, nær byene Balakot og Mansera i det pakistanskkontrollerte Kashmir, sier pressekontakt Laurie MacGregor til NTB.

Stort behov

Kirkens Nødhjelp har fire nordmenn i katastrofeområdene. Ytterligere tre reiser nedover til uken. Dessuten samarbeider KN tett med Church World Service gjennom det internasjonale Kirkens Nødhjelp.

KN har inntil helgen samlet inn 1,8 millioner kroner til nødhjelpen i Pakistan.

– Men ødeleggelsene er enorme og behovene tilsvarende. Det er fortsatt stort behov for penger, sier Laurie MacGregor.

– Foreløpig opererer bistandsorganisasjonene hver for seg, men vi har regelmessige møter med FN-systemet i Pakistan slik at innsatsen blir fornuftig gjennomført, sier MacGregor.

KN har opprettet katastrofekonto 100, øremerket jordskjelvinnsatsen. Dessuten har organisasjonen opprettet givertelefonnummer 820 44 004. Hver oppringning innebærer 175 kroner til jordskjelvofrene.