KN tilbyr nå helsesjekk av alle som jobbet i de utsatte områdene.

-Vi har ikke fått noen advarsler fra Forsvaret som kunne tyde på at våre ansatte som jobbet på Balkan var i helsefare, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp.

Nå har KN 25 lokalt ansatte i Kosovo, samt fire norske. Hjelpeorganisasjonen vil kontakte de 55 som har jobbet i Bosnia og Kosovo siden 1994 for å tilby helsesjekk.

KN skal sammen med Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Redd Barna og Flyktningerådet be Utenriksdepartementet sammenkalle rådgivende utvalg for humanitære saker for å drøfte saken.NTB