Organisasjonen beklager også Frp-vedtaket om at eventuelle hiv-positive tester skal kunne brukes som grunnlag for utsendelse.

— En inhuman, utdatert og lite konstruktiv tilnærmingsmåte til en av verdens mest alvorlige globale trusler, sier Stein Villumstad, assisterende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Både FNs høykommissær for Flyktninger og FNs Menneskerettighetskommisjon motsetter seg tvungen testing.

— Det gjør de fordi tvungen testing åpner for diskriminering på bakgrunn av et menneskes helse, uten å ta hensyn til forfølgelsen som har ført til at asylsøkeren har forlatt sitt hjemland, sier Villumstad.

Han mener Frps landsmøtevedtak også sender svært negative signaler til dem som lever med hiv/aids i Norge i dag.

— Frp-nestformann Siv Jensens uttalelser om at det har vært attraktivt å komme til Norge for å få en kostbar behandling som de ikke kan få i hjemlandet, er inhuman og holder ikke mål, sier Stein Villumstad.