– Denne undersøkelsen viser at mange drikker alkohol i sammenheng med tjeneste i kirken. Det synes jeg er veldig uheldig, sier leder av Kirkerådet Nils-Tore Andersen til NTB.

Det er AlkoKutt som har kartlagt alkoholvanene til ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i tre av sine medlemsorganisasjoner. Den norske kirke, Noregs Ungdomslag og Norges KFUK-KFUM-speidere er undersøkt og resultatet er nedslående. Én av fire drikker alkohol i organisasjonssammenheng.

Vurderer forbud

Ifølge Nils-Tore Andersen diskuterte Kirkemøtet i 1996 alkohol i sammenheng med blant annet forskjellige kirkearrangementer. Det ble vedtatt kjøreregler som sier at man ikke skal bruke alkohol ved arrangementer i kirkelig regi. Likevel drikkes det også i Kirken.

– Vedtaket ga føringer om hvordan det bør være, men ordet forbud ble ikke nevnt. Et forbud er noe vi nå må vurdere, sier Nils-Tore Andersen til NTB.

Kirkerådet skal nå debattere resultatene i undersøkelsen.

– Vi må ta undersøkelsen på alvor og se om vi skal foreta oss noe. Jeg mener alkohol ikke hører hjemme i arrangementer i de norske kirke, understreker han.

– Naive

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse i perioden 2004-2005. 1.215 personer har deltatt i undersøkelsen.

– Undersøkelsen sier også at det er mer utbredt med alkohol nå enn tidligere, også i private sammenhenger, konstaterer Nils-Tore Andersen.

Prosjektleder Sverre Nesvåg ved Senter for Samfunns— og Næringsutvikling sier folk har vært litt naive når det gjelder sin egen alkoholkultur.

– Det at det i det hele tatt var en drikkekultur blant tillitsvalgte og ansatte kom som en overraskelse. Dette er den samme overraskelsen jeg opplever at ansatte i næringslivet eller privatpersoner får når de blir bevisst sitt eget alkoholforbruk, sier han.