Erfaringene fra konfirmantarbeidet i Bergen sentrum de to siste årene står helt sentralt i Den norske kirkes nye handlingsplan for konfirmasjon. Planen ble lansert på Kirkemøtet i går.

For to og et halvt år siden valgte bare 30 prosent av 14-åringene i Bergen domkirke menighet kirkelig konfirmasjon. Da slo man alarm, satset målbevisst og lyktes. I fjor var prosentandelen steget til 53,5 prosent. I år velger hele 77 prosent av 14-åringene i stormenigheten med 21.000 innbyggere å konfirmere seg i kirken.

— Dramatisk

— Det var dramatisk å oppdage at bare 30 prosent meldte seg til konfirmasjon. Derfor måtte vi gjøre noe drastisk, for dette kunne vi ikke leve med, sier domprosten i Bergen, Ørnulf Elseth, som også er delegat fra Bjørgvin bispedømme på Kirkemøtet i Bodø.

I Bergen sentrum valgte Kirken å gi konfirmantarbeidet høyeste prioritert.

— Vi ansatte en egen prest, Håkon Stornes, som fikk ungdomsarbeid som sin oppgave. Han er blant annet fritatt for begravelser for å kunne ofre seg helt og fullt for dette arbeidet. Dessuten har vi jobbet målbevisst med kvaliteten på konfirmantarbeidet, og fått til et samarbeid med både KFUK/KFUM, Kristen Idrettskontakt og den kristne organisasjonen Navigatørene.

Rock og stillhet

Dette har gitt stor bredde i tilbudet til konfirmantene. Her er det plass til både rock og stillhet. Men først og fremst har vi arbeidet med innholdet og kvaliteten i konfirmanttiden, og på en helt annen måte fått integrert dette arbeidet i menighetsfellesskapet. Samtidig er vi klar over at jobben ikke er gjort. Skal vi lykkes å få konfirmantene tilbake, må vi hvert år møte dem med et opplegg av så høy kvalitet at det blir attraktivt å velge konfirmasjon i Kirken. Vi må huske at unge i Bergen sentrum er vant til å velge fritidstilbud på øverste hylle, sier Elseth.