Av 156,4 millioner kroner investert i det etiske fondet Carnegie Worldwide Etisk er det nå bare 106,7 millioner kroner igjen. Det tilsvarer et tap på godt over 30 prosent siden fondsandelene ble kjøpt i desember i fjor.

I 1999 og 2000 lå avkastningen på 33,81 prosent. Så langt i år har Opplysningsvesenets fond (OVF) tapt penger. Men langt fra så mye som på de etiske investeringene.

Siden nyttår er verdien på kirkefondet redusert med om lag ti prosent. Til sammenligning har totalindeksen på Oslo børs sunket med omtrent 25 prosent.

OVF har også en beskjeden investering i et annet etisk fond. Dette fondet har gått i pluss.

— Ikke høy etisk standard

— Er det slik at etisk forvaltning ikke lønner seg?

— De siste årene har de etiske fondene utviklet seg dårligere enn de andre. Men vi har ingen entydige signaler på om etisk høyverdige selskaper klarer seg bedre eller dårligere enn andre.

Det sier partner Tor Sundnes i Wassum Investment Consulting. Han har spesialisert seg på etiske fond, og mener OVF ikke kan påberope seg høy etisk standard.

Bergens Tidende skrev onsdag at retningslinjene for fondet er at de ikke skal eie aksjer i selskaper med mer enn 20 prosent av virksomheten innen pornografi, rustningsindustri, alkohol eller tobakk.

— De etiske fondene rensker ut aksjer i forhold til virksomheter de ikke vil investere i. I den sammenhengen høres 20 prosent veldig høyt ut.

OVF har også investert en betydelig sum i medisinske fond. Disse fondene har igjen aksjer i store legemiddelfirma og selskaper som driver med bioteknologi.

— Flere av disse er trolig involvert i genterapi, sier Sundnes.

Verdien på disse fondene er økt kraftig.

Risiko

De etiske fondene blir regnet som mer risikable enn fond som ikke tar etiske hensyn når de plasserer penger.

— Men hvor stor risikoen er, vil være avhengig av hvor streng man er på de etiske kriteriene, sier professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole. Og forklarer:

— Er man veldig streng utelukker man en rekke selskaper når man skal investere. Da sprer man porteføljen på færre selskaper. Da blir også risikoen større enn om man har en mer diversert portefølje, sier Johnsen.